Big Chili


Když jsem plánoval svůj druhý trip na Altaj, narazil jsem na popis ne tak úplně klasické řeky:
“Velká Chili je (komě Chuylshmanu) největší přítok do jezera Teletskoye. Narozdíl od údolí Chulyshmanu, které je na spodním toku skutečně široké, se Chili prořezává skrz hornaté úbočí jezera a vytváří zde jeden z nejtěžších vodních terénů na Altaji.
Do té doby řeka zaznamenala jen 3 sjezdy, a to především kvůli úmornému 25 km dlouhému výšlapu na nástup. To se nyní změnilo, protože Vasily Porsev našel během svého pátrání na Google Eartch alternativní cestu, dlouhou jen 7 km. Prokázala se jako použítelná alternativa, nicméně sjezd této řeky je i nadále číré dobrodružství. Tady je krátký film z našeho sjezdu.


While planning my second Altay trip, I came across a description of a not so classic run:
“The Greater Chili is (besides the Chulyshman) the biggest side stream of Teletskoye Lake. Unlike the Chulysman which has a well-developed lower valley, the Chili makes hard way cutting through the mountainous lakeside and creating one of the hardest whitewater in the Altai.
It had only been run 3 times so far, mostly because of the arduous 25 km hike in to the put-in. The game has changed now as Vasily Porsev did some Google Earth research and found an alternative route being only 7 kms long. It proved to be a valid option, but the trip is still pure adventure. Here’s a short flick from our run.

Big Chili from Kuba Suchy on Vimeo.

You may also like...