Abel Tasman and West Coast

4.1. opouštíme Taihape cestou přes Gravity Canyon, kde zjistím, že bungee jumping zase není taková pecka, jak by se zvenčí mohlo zdát a spěcháme na
trajekt. Po 2 hodinách straávených v zácpě asi 70 km severně od Wellingtonu se cesta mění na závod s časem, který těsně vyhráváme a v 11 večer se vylodíme v Pictonu.

První 3 dny trávíme v národním parku Abela Tasmana. 2 denní seakayaking trip nám ruší kvůli špatnému počasí, což je pro nás docela záchrana a tak se
místo toho podíváme na propast Harwood’s Hole a projdeme se po písečné kose Farewell Spit. V sobotu 8.1. si dáváme jednodenní seakayking za jasného ale vcelku větrného počasí, takže to není úplně zadarmo, ale nakonec se všichni sejdeme zpátky na břehu. 4. den přes Nelson Lakes přejíždíme do Murchinsonu, kde máme sraz se zbytkem skupiny, a před cestou do Hokitiky se ještě osvěžíme sjezdem Maruia Falls.

Ústřičníci na kose Farewell Spit
Kuky na kose Farewell Spit
JKB na Maruia Falls

Na další 3 dny se naší základnou tradičně stane Hokitika holiday park, který je sprchami se teplou vodou, grilem a blízkostí nejvyhlášenějším řekám West Coastu ideální. První den padle volba na Kakapotahi, vody je dost jen na horní úsek, který za 1:10 sjíždíme a sápeme se korytem potoka zpátky k autu. Druhý den letíme ve 4 členné skupině (Zajíc, Evina, Honza, JKB) na Arahuru, kde se změnila k horšímu peřej Dent Falls (přenášíme až na Zajíce, který jede hlavní skok) a z dropu Curtain Falls se stal slajd. Kažpdopádně až na počasí a hejna sandflies na vystupování moc pěkný trip.

Bruce Dando
Arahura - Skok do Cesspool

Na poslední den v této oblasti si vybíráme Hokitiku. Bruce vysazuje 3 z nás na horním put-inu a Čuňase nakonec na spodním. Vody je podstatně víc než před 3
roky a řeka je od té doby výrazně změnená, takže je jasné, že nudit se nebudeme. Po 3,5 hodinách koncentrace, několika přenášeních, 2 eskymácích (já) a úspěšném zdolání vstupní peřeje do poslední soutěsky přjíždíme ke Gates of Argonath, kde je tentokrát místa tak akorát na loď a za chvíli už se vítáme s Čuňasem, kterému už tu byla docela dlouhá chvíle. Spodní Hokitiku projíždíme v klidu za cca půl hodiny, navážeme pod neustálými útoky sandflies a za doprovodu Michaela Jacksona přejíždíme do Hokitiky za sprchou a grilem.

Hokitika - Gates of ArgonathOn 4.1. we leave Taihape via Gravity Canyon where I find out that bungee jumping is not as sick as is might look from outside and we hurry to catch our ferry. After 2 hours spent in a traffic jam about 70 km north of Wellington our journey becomes a race against the clock which ends with our tight victory and at 11 PM we disembark in Picton.

First 3 days are spent in Abel Tasman National Park. Our 2 day seakayaking trip is cancelled due to bad weather which is quite a relief for us as nobody really
wanted to spend 2 days in a downpour so instead we visit Harwood’s Hole and walk along Farewell Spit. On Saturday, January 8th we take on 1 day seakaking trip in a clear but fairly windy weather which makes the trip a bit challenging but in the end aall of us meet again safe on shore. 4th day finds us traveling via Nelson Lakes to Murchinson where we’re meeting with the rest of our group and just before the drive to Hokitika we refresh ourselves by hucking Maruia Falls.

Oystercatchers at Farewell Spit
Kooky at Farewell Spit
JKB at Maruia Falls

Hokitika Holiday Park becomes our base for following 3 days as with hot shower, barbecue and its proximity to the best West Coast runs is ideal for us. First
day goes Kakapotahi, level is good only for the upper which we run in 1:10 and scramble back to our car through a steep creek. Next day we fly Arahura in a
group of 4 (Honza, Evina, Honza Kolar and me) where the Dent Falls has become worse since the last time and the Curtain Falls became a slide. Except for the weather and swarms of sandflies at the takeout it was a great trip indeed.

Bruce Dando
Arahura - dropping into Cesspool

For the last day in this area we pick Hokitika. Bruce drops 3 od us at the upper put-in and Jirka at the lower one. Flow is a lot higher than 3 years ago and the river itself has changed a lot so it’s apparent we’ll have some fun. After 3,5 hours of concentration, couple portages, 2 rolls (me) and successful descent of the entry rapid into the last gorge we approach the Gates of Argonath where there’s just enough room to squeeze through in a boat and meet Jirka. Lower Hoki takes us approx 30 minutes of easy paddling, we pack our stuff under persistent attacks of sandflies and with MJ on the radio we drive back to Hokitika towards shower and barbecue.

You may also like...

Napsat komentář