Corny Wellness Marathon 2012

Včera jsem měl podruhé možnost fotit Corny Wellness Marathon. Podruhé řadě této akci vévodila Zumba, neboť přijel Beto Perez s týmem 5 tanečníků předvést tzv. Fitness Concert. Pódium uprostřed práci docela zkomplikovalo díky minimálním možnostem na umístění blesků a s tanečníky pohybujícími se na všechny strany jsem musel opustit myšlenku mít světlo pod kontrolou a zkuset se co nejvíc pžizpůsobit. K mojí úlevě instruktoři zbývajících hodin jako Salsation od Alejandro Anjulo a Saturday Night Fever od Kass Martin byli většinu času na stejné straně pódia a měl jsem tak šanci dodat do fotek trochu světla podle svých představ. Každopádně opět akce nabitá energií, spousta špičkových tanečníků, na které je radost se koukat nejen skrz objektiv fotoaparátu.

Po hlavní akci byla na střeše obchodního centra Harfa velká afterparty, více (včetně fotek) v dalším postu.

Yesterday, for a second time I had a chance to shoot Corny Wellness Marathon by Wellness Club. For the second time in row, Zumba Fittness dominated the event as Beto Perez with his crew of 5 dancers came to perform a fitness concert. The center stage made the job quite difficult with very limited options to place the flashes and with dancers constantly moving in all directions I had to drop the idea of being in control of lighting and try to adapt as much as possible. To my relief, instructors of remaining classes such as Salsation by Alejandro Angulo and Saturday Night Fever by Kass Martin faced one side of the stage most of the time giving me a chance to add some lighting quality to the photos. Anyway, again it was a great event full of energy, lot of top dancers, which one enjoys to watch not only through a camera lens.

After the main event, there was a big afterparty on the roof of the Harfa shopping mall, more on that (including photos) in next post.

You may also like...