Konec roku 2010End of year 2010

26.12. dopoledne se setkáváme s Oldou, Verčou, Evinou a Zajícem u McLaren Falls, nasedacím místě na řeku Wairoa. Pravidelné nedělní pouštění vody z přehrady tradičně přilákalo spoustu kajakářů i klientů raftových společností lačných po zážitcích.

Jako jednoho z guidů potkáváme i Sama Suttona z Adidas Sick-Line týmu. Dáváme si 2 pohodové jízdy, vcelku dobře si pamatuju stopy, které jsme jezdili před 3 lety, ale pořadí jednotlivch peřejí mi zase tak dobře neutkvělo. Po pádlování si dopřávámě lahodnou zmrzlina TipTop s čerstvým ovocem, koupačku na pláži v nedalekém Mount Manganui a na noc zakotvíme v McLaren Parku.

Wairoa: Za Zajícem na Rollercoasteru

Další den je silně cestovní, ráno vyrážime s truckem do Aucklandu na letiště vyzvednout další Honzu Koláře, Alču a Čuňase a odtamtud zpátky přes Rotorua až do Taihape, kde nám poskytne útočistě Zajícův garážový letní byt.

Následující dny trávíme pádlováním na Rangitikei river, kde postupně okusíme stavy 15, 25 a 55 kubíků (jeden večer teklo 304, ale na to se nám stačilo kouknout ze břehu), golfem na hřišti v Taihape a dokonce i výstupem na sopku Mt. Taranaki (Mt. Egmont) – 2518 m.

Zajíc se pilně připravuje na další sezónu
Rangitikei: boof jednoho z průskoků
Na vrcholu Mount Taranaki

Na Silvestra kromě klasického úseku Rangitikei jedeme ještě v 8 členné sestavě tzv. Scenic Trip a po návratu rozjíždímě večírek, který se navzdory původním odhadům protáhne do časných ranních hodin a u odhalí skryté taneční a pěvecké vlohy hned několika účastníků.

PF 2011

Dnes, 1.1., zvolna balíme a vyrážíme opět na sever zkusit štěstí na Huka Falls a pojezdit na řekách Kaituna a Wairoa. Huka Falls měly podle odhadu tak 110 kubíků, takže jsme neváhali a rovnou to nasmahli :-).

V soutěsce Huka Falls
Boof na Huka FallsIn the morning of 26th December we meet Olda, Verča, Evina and Honza at McLaren Falls, put-in for the Wairoa river. Weekly Sunday dam release traditionally attracts lots of kayakers and adrenaline-thirsty clients of raft companies.
Wairoa: Following Honza in Rollercoaster
We also met Sam Sutton of Adidas Sick-Line team as one of the raft guides. Did 2 runs, I still could remember the lines from 3 years ago but not the correct order of the rapids in the run. After paddling we refresh ourselves with real fruit TipTop icecream and swim at a beach in near Mount Manganui and head back to McLaren camp for the night.

Next day is driving day as in the morning we leave with our truck to the Auckland airport to pick up Honza Kolář, Alča and Čuňas and from there we go via Rotorua all the way down to Taihape where we find shelter in Honza’s summer garage-home. Following days are filled with kayaking on the Rangitikei river where we have chance to try levels of 15, 25 and 55 cumecs (one evening there was 304 but just look at the river was enough), golfing on golf course in Taihape and even climbing the volcano Mt. Taranaki (Mt. Egmont) – 2518 m.

Honza preparing for next season
Rangitikei: boofing one of the drops
At the summit of Mount Taranaki

On the last day of 2010 we also paddle the Scenic Trip on the Rangitikei river in a group of 8 and after that we start a party which, contrary to original expectations, endures into early morning and reveals hidden dancing and singing talents of several individuals.

PF 2011

Today, 1st of January, we slowly pack our stuff and head north once more to try our luck with the Huka Falls and paddle Kaituna and Wairoa rivers. Huka Falls were at about 110 cumecs so without much hesitation we fired it up :-).

In the Huka Falls gorge
Boofing off the Huka Falls

You may also like...

Napsat komentář