Nový webNew web

Předělat svůj web jsem měl v plánu víc než rok, ale nějak mi trvalo, než jsem to uskutečnil. V září během boje s nějakou chřipkou jsem se konečně rozhoupal to provést.

Nejdřív bylo třeba vyměnit domácí router, na kterém web běžel. Rozloučil jsem se s prastarým Pentium PC, které tento úkol zvládalo nějakých 8 let a postavil nový server. Vybral jsem mini ITX desku a pasivně chlazeným integrovaným procesorem (Intel Atom), přidal druhou síťovou kartu, 2 giga paměti, 2 terové disky a všechno to naskládal do kompaktní mini ITX krabice. Běží to na Debian Lenny, disky tvoří RAID1 pole a server slouží současně jako webserver, router, NFS server a případné další věci, které bych mohl potřebovat. Nainstaloval jsem tam Zabbix monitoring na hlídání systému, využití disků, teplotz atd. pokud by se mělo něco stát.

Po zprovoznění serveru nadeěel čas udělat nový web. Pro tento úkol jsem zvolil WordPress, vytvořil základní strukturu, zmigroval přes 4000 fotek ze starého webu, vysápal popisky fotek pomocí jednoduchého Perlového skriptu, který prolezl statícké html soubory a vygeneroval sql updaty pro záznamy o fotkách ve WordPress databázi. Nakonec jsem přidal vícejazyčnou podporu, prevenci spamu a pár dalších věcí a bylo to.

Doufám, že se vám bude nový web líbit stejně jako se mně líbí jednoduchost jeho správy.I’ve had a website remake in my mind for over a year, but somehow it took me a long time to actually do it. In September, while struggling with a flu, I finally decided to make it happen.

First I had to replace my home router hosting the web. I said goodbye to the ancient Pentium PC which had been doing the job for some 8 years and built a new box for this. I picked up a mini ITX mainboard with passively cooled integrated CPU (Intel Atom), added second ethernet card, some 2 GB RAM, 2x 1 TB SATA disks and put it all in a compact mini ITX case. It runs on Debian Lenny, disks are set up to a RAID1 array and the box serves as webserver, router, NFS server and whatever other tasks I might need. I put Zabbix on it for monitoring to watch over system status, disk usage, temperature etc. in case anything should go wrong.

After putting the new server in place, it was time to get the website done. I chose WordPress for the job, set up basic structure, migrated over 4000 photos from the old web, extracted the picture comments files using a simple Perl script which went through static html pages and generated sql updates for the picture entries in the WordPress database. Finally I added multilingual support, spam prevention and couple other things and that was it.

I hope you will enjoy the new website as much as I enjoy the ease of its management.

Napsat komentář