Ötztal po letních povodníchÖtztal after the summer floods

Během naší cesty na Altaj se údolím Ötztal prohnala velká voda. Byli jsme dost zvědaví, jak se jednotlivé úseky řek změnily a tak jsme se je vyrazili prozkoumat. V sobotu dopoledne jsme si dali na zahřátí střední Öetz, který se na pár místech trochu změnil, ale charakter jednotlivých peřejí zůstal zachovaný. Soutěska Heiligenkreuz na řece Venter Ache se mění každé 2-3 roky. I po letošních změnách je všechno sjízdné, i když některé skoky se dost změnily. Podívejte se na video, jak to tam teď vypadá.

Heiligenkreuz 2014 from Kuba Suchy on Vimeo.

V neděli jsme si kromě ranního středního Öetzu ještě zkusili spodní část Wellerbrücke, kde se na začátku října pojedou závody Sickline. Trať je opět jiná, zmizela peřej TNT a start kvalifikace začíná v klidnější vodě, ale přibyl jeden solidní válec, který určitě nejednoho závodníka potrápí. Po několika jízdách měla naše početná skupinka 3 rozplavby a mohli jsme vyrazit domů.

Wellerbrücke racecourse fun from Kuba Suchy on Vimeo.

Víkend byl plodný na multimediální materiály, takže kromě dvou videí tu jsou ještě fotky.


During our Altay journey a flood raged through the Ötztal valley. We were curious about how it changed individual runs in the vallez so we set out to explore them. Saturday morning warm up we did middle Oetz, which has changed just a bit on few spots but the character of individual rapids is still the same. The Heiligenkreuz gorge on the Venter Ache keeps changing every 2-3 years. Everyting is still runnable after recent changes even though some drops have changed a lot. Check out the video how it looks like.

Heiligenkreuz 2014 from Kuba Suchy on Vimeo.

Apart from middle Oetz on Sunday morning we went to the lower Wellerbrücke section where the Sickline race will be held in the beginning of October. The race course is different, the TNT rapid is gone and the qualification now starts in rather mellow eddy, but there is a new solid hole which is gonna cause some troubles to the competitors. After couple of laps our big group has 3 swims and we could go back home.

Wellerbrücke racecourse fun from Kuba Suchy on Vimeo.

The weekend was rich for multimedia materials so apart from two videos there are also some photos.

You may also like...