Poslední víkend před SibiříLast weekend before Siberia

Vyrazili jsme na poslední víkend před odletem na měsíční pádlování na Altaji, abychom si vyzkoušeli balení do lodí a i trochu jěždení na těžko. Díky dešti v okolí Innsbrucku jsme si sobotní dopoledne zpestřili sjezdem Brandenberge Ache za celkem pěkné vody a pokračovali na Oetz. Tam bylo experimentálně zjištěno, že naložená loď nikomu nečiní problémy a naopak se kinetická energie hodí pří průjezdech válců. V neděli jsme posnídali něco na morál a ve třech nastoupili na střední Oetz za stavu 234cm. Pocit z řeky v lodi se výrazně lišil od očekávání na břehu, ale nakonec jsme to všichni úspěšně dojeli, i když někdo dostal solidně za uši. Ostatní naskákali drop na konci úseku a pokračovali jsme dál pěkným úsekem Koeffels strecke, jedním spodním Venterem a horním Oetzem a hybaj zpátky domů. To bychom měli a teď už jenom nakoupit poslední nezbytnosti a hurá na Sibiř. Už se nemůžu dočkat
We set out for the last weekend before leaving for a month of kayaking in Altay to practise packing into our boats and kayaking fully loaded. Thanks to rain in the Innsbruck area, the Brandenberger Ache was on so we did the whole run in the morning and moved onwards to the Oetz. There it was experimentally discovered that no one had any issues maneuvering loaded boat and that the kinetic energy is useful when punching trough holes. On Sunday we ate raw meat for breakfast and three of us put on the middle Oetz at 234cm. Feeling we got in our boats was far from what we had expected from the shore, but in the end we all successfully finished the run, although someone took solid beating. Others jumped in at the exit drop and we continued into the nice Koeffels section, then lower Venter Ache and finally one upper Oetz and then back home. So that’s for preparations, now get last few pieces of gear and we’re off to Siberia. Can’t wait.

You may also like...