Recenze Zet ToroZet Toro review


Svůj názor na nový kajak Toro jsem na podzim sepsal pro vodácký magazín Hydro, nyní nově nazvaný Pádler. Článek je k dispozici zde. Pro úplnost zde na blogu přidávám i anglickou verzi textu.


Novou loď z dílny Zet Kayaks, Toro, netrpělivě očekával kde kdo, včetně mě. Takže když se mi naskytla příležitost vyzkoušet jeden z prvních kusů, neváhal jsem ani na chvilku. A protože kanál přeci jenom není řeka, vzal jsem si rovnou Toro na 2 víkendy do Rakouska, abych poznal, jestli to bude jen krátký flirt nebo něco vážnějšího.

První víkend jsem s Torem strávil na Loferu (přesněji úseku Teuffelschluch na řece Saalach), přezdívanému také vodácká maturita. I za malé vody je to pěkný technický úsek plný zablokovaných pasáží a pomalu tekoucích karfiolů. Druhý víkend, kde naše sbližování pokračovalo v údolí Oetztal, konkrétně na středním Oetzu (též známé jako Mezimostí) a soutěsce Heiligkreuz na horním Venter Ache.

IMG_9663_01

A teď tedy k věci. Loď je stejně dlouhá jako Director, největší loď od Zet-Kayaks, nicméně už na první pohled působí štíhlejším dojmem. Špička je na dně oblá a prohnutá nahoru (výrazný rocker), naopak na zádi jsou vyloženě ostré hrany.

Na palubě jsou klasicky dvě madla na špičkách orientovaná kolmo k podélné ose lodi, jedno před límcem a další dvě šikmá za límcem na zadní palubě, která ovšem nejsou plnohodnotná (celou ruku do nich nedáte), takže poslouží spíš při navazování či vyprošťování lodi. Vnitřní výbava je současný standard Zet-Kayaks, tedy pěnová s plastovými doplňky – jednoduchá a funkční. Vpředu je i u Tora možno zvolit klasické zrcadlo na kovových pásech nebo celopěnové opěrky. Přibyl jen jeden drobný detail a to výlisek na zadním rozepření paluby pro uchycení imbusu, který tak bude bezpečně uložený a přitom vždy po ruce. Co loď má a nemá a jak vypadá už víme, a teď to hlavní – jak jezdí?

IMG_9628

Loď je bez debaty rychlá, po pár záběrech začne pěkně klouzat a jde dopředu. Zvednutá špička lodi hodně svědčí a přejezdy nejrůznějších válečků a šikmých vln zvládá se suchou palubou. Absence hran vpředu navíc umožňuje snadné korekce směru, pokud máte loď na plocho, otočíte ji v proudu jiným směrem raz dva. Boční hrany (končí kousek za sezením) hrany při náklonu doslova carvují, takže při výjezdu do proudu loď vyloženě vystřelí dopředu, při kličkování mezi překážkami si zase vhodnými náklony můžete pěkně řídit směr. Co se týká boofování, dno prohnuté v podélném profilu jej usnadňuje a loď si doslova říká o to, abyste ji vysílali do vzduchu, kde to jen jde. Po dopadu si překvapivě drží rychlost a směr, což je možná dáno tím, že loď je nejširší až za sedačkou a i hrany udělají svoje. Délka lodi umožňuje přeskočit i větší vodní úkazy, nicméně v úzkých místech je potřeba s délkou trochu počítat, abyste někde nedali čelo. V rozbité vodě se pozitivně projevuje, že loď není příliš bachratá, takže boční vlny se neopírají do takové plochy (což jsem pociťoval na Directoru) a loď velmi slušně drží stopu.

Celkově lodi sedí aktivní jízda a přesné náklony, za což vás odmění svižným svezením se suchou špičkou. Naopak při splývání s vodou a jízdě v záklonu Toro pravděpodobně jezdci rychle naznačí, že takhle ne a hrany předvedou, jak se umí kousat. Kdo se tedy začal trochu nudit na Directoru, protože ten projede všechno, i když nic neuděláte, a naopak pokukuje po živější lodi, bude pro něj Toro to pravé (pokud neváží moc). Přechod z Raptora bude asi znamenat větší změnu v jízdních vlastnostech, ale v podstatě jen pozitivní. Já osobně váhově odpovídám určení lodi a její tvary a vlastnosti odpovídají mému stylu ježdění, takže jsem si jistý, že na Toro přesedlám.


This fall I put my opinion on the new kayak Toro into words for Czech Hydromagazín, recently renamed to Pádler. You can find the article here. For convenience of non-czech readers, I’m also publishing the english version of the text.


A lot of people anxiously waited for the new Zet Kayaks boat, the Toro, to come out. So when I got a chance to test one of the first pieces to come out the mould I did not hesitate for a second. And because slalom course is not a river I took the Toro out to Austria for 2 weekends to see whether it’s gonna be just a brief flirt or rather something more serious.

I spent the first weekend with Toro on the Lofer (precisely the Teuffelschluch on the Saalach river) also called the boater’s graduation. Even with low water, it’s still a technical section full of blocked passages and slow moving boils. On the second weekend, we were getting to know each other in the Oetztal valley, particularly the middle Oetz and Heiligkreuz klamm of the Venter Ache.

IMG_9663_01

And now to the point. The boat is the same length as the Director, the biggest kayak from Zet-Kayaks, but from the first glance, it looks much slimmer. The bow is rounded and bent upwards (significant rocker), but the stern is dominated by sharp edges.

There are 5 handles on the deck, one on each end, one in front of the cockpit and two diagonal behind it. The inner fitting is the Zet-Kayak standard, that is foam seat and pillars combined with some plastics – simple and functional. With Toro, one can choose between adjustable bulkhead on aluminium strips or just foam footrests. Just one small detail is new – moulded in holder for an alien key behind the seat so it’s always at hand yet safely stored. So that’s about the looks and now the key thing – how is it on the water?

IMG_9628

Without a doubt, the boat is fast, after a couple strokes it starts to glide and just goes forward. Raised bow does a good job and the boat can go over small holes and diagonal waves with a dry spraydeck. No edges on the bow also make direction changes easy, if you keep the boat flat, turning the boat in the current is a piece of cake. Side edges make the boat carve when you edge it, boost the boat forward when eddying out and help to make turns between obstacles. As for boofing, it really asks for going to the air wherever possible. It also keeps the speed and direction after landing, which is probably caused by the widest point just behind the seat. Length of the boat allows boofing over some bigger features, but you need to keep that in mind in tight places so you don’t pitton.

The boat is not too bulky so waves coming from the side don’t move you around so much (which I felt on Director) and it stays well on line.

Overall, the Toro likes active paddling and precise edge control, for which it will repay you by fast ride with dry spraydeck. On the other hand, if you flow with the water leaning back, it will teach you a lesson. So if you’re getting a bit bored on Director, because it simply goes through everything even if you don’t do a thing and you’re looking for a more lively boat, the Toro is the right one for you. Switching from Raptor would make a bigger difference in terms of boat riding features, but definitely a positive one. I fit well into Toro’s weight specs and really like the way it behaves so I already made the decision to buy it.