Season 2011 is over

O víkendu jsme vyrazili oproti očekáváním do Rakouska vytáhnout loď z Heiligkreuz soutěsky na Venter Ache. Ačkoliv na břehu byla zima, samotné pádlování za ten výlet celkem stálo, měli jsme možnost zabruslit si na namrzlých kamenech v soutěsce, ještě jednou sjet Wellerbrücke a v neděli sešoupnout Lech. Jo a nakonec mi přece jen praskla loď, už jsem se skoro bál, že přežije víc než jednu sezónu.

Každopádně sezóna skončila a tady je krátké video z mojí GoPro, která občas nezůstala doma, byla v ní i SD karta a nabitá baterie a neměla mlhu přes celou čočku.

In spite of our expectations, last weekend we went to Austria once more to recover a boat from the Heiligkreuz gorge on Venter Ache river. Although it was cold on the shore, paddling itself was worth the trip and we had a change to try ice skating on ice covered rocks in the gorge, run the Wellerbrücke once more and paddle Lech on Sunday. Yeah and my boat cracked after all, I was getting worried I might last more than one season.

Anyway the season’s over and this is a short video from my GoPro which sometimes was not left at home, had even an SD card and charged battery in it and didn’t have fog all over the housing-lens.

You may also like...