Tagged: Melezza

Zet Kayaks Piemont 2015

Podívejte se na krátký klip Zet Kayaks z našeho jarního Piemontu ze střižny Honzy Koláře. Letos to prostě nemělo chybu. Check out this short Zet Kayaks clip from our spring trrip to Piemont by...

Piemont Action Pack

Letošní Piemont byl dost akční, všechno teklo a tak jsme jezdili co nám síly stačily. This years’s Piemont was full of action, everything flowed and we paddled as much as we could. Piemont Action...