Víkendová Korsika – tam a zase zpátkyWeekend Corsica – there and back again

4 lidi, 30 hodin v autě, 8 hodin na trajektu, 24 hodin na ostrově, 0 hodin na vodě.

Na Korsice sucho, v Rakousku sníh a mráz. Na cenu se radši neptejte.

4 people, 30 hours in the car, 8 hour on the ferry, 24 hour on the island, 0 hours on the water.

Drought on Corsica, snow and freezing weather in Austria. Better don’t ask about costs.

You may also like...