Back home

Poslední týden našeho výletu utekl v rychlém tempu, kdy jsme jeli kolem 500 km denně podél východního pobřeží Jižního ostrova do Pictonu a poté v neustálém dešti a silném větru pokračovali do Napieru. Protože předpověď slibovala počasí ještě horší, stáhli jsme se ještě jednou na západ do Taihape na další 2 dny, relaxovali v Zajícově garáži, šli ještě jednou na golf, grilovali a usušili své promočené věci. Počasí se výrazně zlepšilo, takže jsme se ještě jednou vydali do Napieru. Cesta Taihape-Napier byla oproti minulé cestě v noci a slejváku mnohem zajímavější. Z Napieru jsme pokračovali přes Taupo do Rotoruy, kde jsme si dali Kaitunu při stavu open-gates (vtipná jízda, místní říkali ‘gnarly’ a Zajíc ‘definitely interesting’), do Pihy na poslední noc na pláži a potom už do Aucklandu.

Silnice Taihape-Napier

Napier

Kaituna při open gates

Po vyřízení všech povinností jako platbu Road User Charges, čištění a prodeje auta, nákupu dalších dárků a užívání si dopravní špičky v Auckalndu jsme si konečně sbalili, všechno těžké se snažili nacpat do příručních zavazadel a šli spát. Check-in na letišti nám šel vcelku hladce stejně jako zbytku skupinky a v 10:00 jsme vzlétli směrem Soul.

Dopravní špička v Aucklandu

Auckland, Mt. Eden: thajský seafood platter

Let KE130 je přípraven k nástupu

Čeká nás ještě jeden 12 hodinový let, potom nějakých 400 km řízení a budeme doma. Imigrační úřednice na letišti mi řekla, ať přijedu znovu a myslím si, že přijedu.Last week of our trip passed at fast pace as we drove nearly 500k a day along East Coast of the South Island back to Picton and in constant rain and strong wind carried on towards Napier. As weather forecast promised even worse weather and most of the rivers and creeks along the road were flooding already, we retreated west to Taihape again for next 2 days, chilled at Honza’s garage, went golfing one more time. BBQed and managed to dry our soaked gear. Weather got a lot better so we gave the trip to Napier another shot. This time, the Taihape-Napier road was a lot more scenic than last time at night and in a strong downpour. From Napier, it was Taupo, Rotorua, where we ran Kaituna at open gates (good times, locals kept saying ‘gnarly’, Honza said ‘definitely interesting’), Piha for the last night on a beach and then Auckland.

Road Taihape-Napier

Napier

Kaituna at open gates

After all the must-dos like paying RUC, cleaning the truck and then selling it, buying some more gifts and enjoying Auckland’s traffic rush hour, we finally packed our bags trying to put everything heavy to our cabin baggage and went to bed. Check-in at the airport was fairly smooth for us as well as for the rest of the group and at 10:00, we took off towards Seoul.

Rush hour in Auckland

Auckland, Mt. Eden: thai seafood platter

Flight KE130 now boarding title=

There is one more 12 hour flight to go, then some 400 kms driving and we’ll be home. An immigration officer at Auckland airport told me to come back again and I think I will.

You may also like...

Napsat komentář