Horní KameniceUpper Kamenice

Po několika letech se opět sešly okolnosti na to, aby nedostatek přírodní vody na Kamenici bylo nutné pro potřeby závodů navýšit odpuštěním přehrady Josefův důl. To potěšilo všechny creekaře, neboť Kamenice bez prostředně pod hrází skrývá své největší skvosty. Teploty pod nulou a zbytky sněhu všude kolem zajistily vodu jako křemen, ale ranní slunce a spád řeky to hravě vynahradil.


After several years, the circumstances aligned again and lack of water in the Kamenice river had to compensated by a release from the Josevův důl dam because of the downriver and raft competitions held on the classic section. That brought much joy to all creekers as Kamenice hides its most precious jewels just below the dam. Sub-zero temperatures and remains of snow all around meant freezing water, but morning sunshine and gradient easily made up for it.

You may also like...