Altaj 2019 – fotogalerie


Naše 24 denní výprava na Altaj naplnila a předčila naše očekávání. Kromě ultra klasik jakými jsou Bashkaus, Chulyshman a Karagem/Argut jsme si dali také něco poměrně výjimečného. Náš kamarád Vasily Porsev trval na sjezdu řeky Big Chili a tak jsme zaznamenali pravděpodobně čtrvtý sjezd této dobře ukryté perly. Celkově jsme najezdili něco přes 400km na vodě na níže uvedených řekách/úsecích:


Our 24 day long trip to Altay met and exceeded our expectations. Apart from the all-time classics such as Bashkaus,Chulyshman and Karagem/Argut, we also did something quite unique. Our friend Vasily Porsev insisted on running the Big Chili river and so we recorded probably 4th descend of this well hidden gem. In total we paddled over 400km on the following rivers/sections:

Pyzha III(V)- 25km
Big Chili – V(V+) – 40km
Bashkaus V – 90km
Chulyshman – IV-V – 80km
Chuya – Mazoy Gorge V/V+ – 15km
Karagem IV(V) – 45km
Argut – IV+(V) – 120km

You may also like...